Merkaba

linka

Získejte základní vědomosti k aktivaci svého světelného těla, Merkaby. Nabízíme vám vzdělávací, esoterický kurz Merkaba Brno pro aktivaci světelného těla Merkaba.

Merkaba neboli lidské světelné tělo - je aktivováno prostřednictvím dechu a meditace. Úplné světelné tělo obklopuje všechny životní formy. Pokud se učíte Merkabu, budete schopni pro tento účel získat a vytáhnout neomezené množství čisté prány ze 4.dimenze.

Využijte svou Merkabu pro léčení sebe sama i druhých, zjistěte, kdo doopravdy jste. Postupte dál k vlastnímu sebeuvědomění.

Rozvoj osobnosti, esoterický kurz

esoterický kurz,linka
kapka rosy cdzb

Semináře Kapka Rosy

Psychologická poradna

feng suej lifewave

Feng šuej

Lifewave náplasti

Síla draků

linka
Nový esoterický kurz Síla draků
esoterický kurz Síla draků


Kurz Andělské paprsky

linka
Esoterický kurz Andělské paprsky
esoterický kurz andelske paprsky

linka

Co je Merkaba

merkaba, linka

Merkaba neboli lidské světelné tělo - je aktivováno prostřednictvím dechu a meditace. Úplné světelné tělo obklopuje všechny životní formy. Pokud se učíte Merkabu, budete schopni pro tento účel získat a vytáhnout neomezené množství čisté prány ze 4.dimenze.

Merkaba se velmi podobá počítači. Pokud osoba aktivuje svoji Merkabu a dále ji nevyužívá, je to, jako když si koupí nový super výkonný počítač s pokročilým vybavením, aniž by do něj nahrála software. Počítač jen hučí na stole, nic nevykonává.

Pokud jen aktivujete svoji Merkabu, alarmuje to vaše Vyšší Já a začne proces probuzení. Ale nakonec se musíte vědomě spojit se svým Vyšším Já, abyste "stáhli" sem dolů vyšší záměr a účel, abyste naplnili svůj účel na této Zemi. Merkaba je vzorec, skrze který jsou všechny viditelné i neviditelné věci stvořeny.

Merkaba se vytvářela dlouhým vývojem, v současnosti má živoucí Merkabu méně než 0,1% lidstva. Fungující Merkaba je přitom nepostradatelnou součástí duchovního vzestupu člověka.

Využití Merkaby

merkaba, linka
  • Merkaba pro léčení sebe sama: Vzhledem k dokonalé vyváženosti mužské a ženské prány získané dýcháním při meditaci Merkaba, některé nemoci odejdou pouze díky dechu. Některé nemoci vyžadují hlubší pochopení její povahy. Pokud dechová cvičení provádíte denně, časem se uzdravíte. Postupně pochopíte, že Merkaba je živá a reaguje pouze na vědomé záměry ducha uvnitř pole.
  • Znalosti Merkaby můžete snadno využít i při léčení druhých (dětí, rodinných příslušníků atd.). Samozřejmě pouze po získání povolení od Vyššího Já léčené osoby.
  • Skutečný účel Merkaby si uvědomíte prostřednictvím spojení se svým vyšším já. Zjistíte, kdo doopravdy jste – postoupíte dál k sebeuvědomění.
  • Znovu si pomocí Merkaby uvědomíte, že hlavně láska dokáže vyléčit vás i ostatní, celý svět. Její nedostatek je zdrojem všech nemocí. Láska vyvádí hmotu z chaosu do řádu, je přesnou vibrací, s jakou na ni reaguje hmota.
  • Uvědomíte si, že máme obrovskou sílu tvořit.
  • Merkaba potřebuje lásku, aby přežila.
  • Uvědomíte si, že díky víře v sama sebe dokážete dovést své tělo a svůj svět do dokonalé rovnováhy s láskou.

Merkaba je ve skutečnosti stejná krystalová struktura, jakou užívá krystal, aby uspořádal svoje atomy. Pokud jakékoliv myšlenky, emoce, pocity vysíláte na Merkabu a svůj záměr do ní vkládáte, vaše Merkaba je přijme a bude je donekonečna vysílat ven, dokud je sami nezastavíte. Nic ani nikdo nemůže zastavit ani pozměnit vaše programy v Merkabě - jen Vy.

Esoterický kurz Merkaba Brno, kurz Centra duševního zdraví Brno vám nabízí aktivaci světelného těla Merkaby, při níž budete vedeni posvátnou silou, která navždy změní vaši bytost. Vyšlete signál svému Vyššímu Já, že si jej začínáte uvědomovat a tak získáte jeho posvátnou podporu a možnost nechat se Vyšším Já vést.

Kurz Merkaba Brno

merkaba,linka
Otevírání čaker Nácvik muder Nácvik dechu merkaba
Aktivace merkaby Květ života
Posvátná geometrie Meditace

Esoterický kurz Merkaba

linka

Semináře vede Dr. Hana Vodrážková a Dr. Roman Vodrážka z Centra duševního zdraví Brno

Termín: 
není stanoven
Cena: 
2600 Kč
Sobota: 9.00 - 17.00 (s přestávkou na oběd)
Neděle: 9.00 - 13.00
Místo konání kurzu: 
Manaia, Riegrova 6, Královo Pole, Brno.
Doporučené pomůcky: 
psací a rýsovací potřeby, pastelky